Історія кафедри іноземних мов математичних факультетів

Історія кафедри іноземних мов математичних факультетів

Кафедра англійської мови фізико-математичних факультетів заснована у 1994 р. Її створення було викликано необхідністю задовольнити специфічні потреби в англійській мові факультетів фізико-математичного профілю у підготовці бакалаврів, магістрів та аспірантів, унаслідок чого кафедра відокремилася від кафедри англійської мови природничих факультетів. Першим керівником кафедри був доц. М.В. Петровський. З 3 грудня 2012 р. кафедру англійської мови фізико-математичних факультетів було перейменовано на кафедру іноземних мов математичних факультетів. Кафедру з червня 2004 р. очолює доц. Н.В. Соловей.

Нині до складу кафедри входять доценти Н.В.Соловей, Т.О.Вакуленко, О.О.Зеліковська , С.Д.Ісаєва ,Т.А.Косаревська, Л.В.Кучерява, І.В.Летуновська, Л.М.Ляшенко,  Л.В.Ляшенко, К.М.Паламарчук викладачі О.В.Ніколенко, асистенти О.А.Гончаренко, Т.В.Давидюк, Н.В.Дороніна, О.О.Каленченко, О.М.Красненко, Л.В.Лазоренко, М.Ю.Ребенко, С.М.Семенко, В.М. Слічна, А.О.Чугай.

Кафедра готує аспірантів механіко-математичного факультету, факультету кібернетики та факультету інформаційних технологій до складання кандидатського іспиту з іноземної мови і проводить кандидатські іспити. Наукова тема кафедри – підмови математичних наук: математики, механіки, кібернетики (мови програмування та інформатика), а також комп’ютерна наука, програмна інженерія, телекомунікації, інженерія програмного забезпечення, безпека інформаційних і комунікаційних систем, управління проектами, інформаційна аналітика та впливи, технології управління підприємствами і проектами, розробки сучасних інтелектуальних систем.