Оголошення

Запрошуємо до участі у роботі Mіжнародної наукової онлайн конференції 18 травня 2021 року «ЛІНГВІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», присвячену 90-річному ювілею доктора філологічних наук професора Станіслава Володимировича Семчинського (1931-1999)


Запрошуємо до участі у роботі щорічної  Mіжнародної науково‑практичної конференції «Шевченкознавство ХХІ століття: завдання, виклики, перспективи», яка відбудеться 10 березня 2021 року.


International Research-to-Practice Conference for Translators, Young Scholars and Students “Translation Industry: Theory in Action” (TITA 2020) December 11-12, 2020


Запрошуємо вас узяти участь у науково-практичній конференції «МОВА. ЛІТЕРАТУРА. РЕАЛЬНІСТЬ», яка відбудеться 29–30 жовтня 2020 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить ІV Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених  «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство», які відбудуться  28 квітня 2020 року


МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОВОЗНАВЧА НАУКА У XXI СТОЛІТТІ», присвячена 90-річному ювілею ПРОФЕСОРА ФІОНІЛЛИ ОЛЕКСІЇВНИ НІКІТІНОЇ, відбудеться 16-17 квітня 2020 року


Програма Всеукраїнської конференції «МОВА. ЛІТЕРАТУРА. РЕАЛЬНІСТЬ» (в онлайн-форматі) 29 – 30 жовтня 2020 року


Запрошуємо вас узяти участь у Міжнародній науковій конференції «Мова, культура та переклад у ХХ – ХХІ ст. (до 130‑річчя з дня народження проф. Миколи Зерова)». Конференція відбудеться 20 – 21 жовтня 2020 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (м. Київ).


Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою має велику честь запросити Вас взяти участь у Бієнале «Українська мова у світі: відступ чи поступ?». Захід відбуватиметься 25–28 червня 2020 р. у Національному університеті «Львівська політехніка». Детальніша інформація – згодом. З повагою – МІОК


Запрошуємо взяти участь у нашій традиційній щорічній Міжнародній науковій конференції «Пріоритети германської та романської філології», яка відбуватиметься 12-14 червня 2020 р. на базі відпочинку «ГАРТ» (о. Світязь)


Запрошуємо вас узяти участь у IIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації», яка відбудеться 2122 травня 2020 року в Херсонському національному технічному університеті, м. Херсон, Україна.


Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Х Міжнародному науково-практичному семінарі «Тенденції та перспективи формування професійної лексики»який відбудеться в Університеті ДФС України 15 травня 2020 року.


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти», яка відбудеться 29 квітня 2020 р. на базі КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» (м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70).

 


Запрошуємо Вас до участі у ХХІІ Всеукраїнській конференції студентів і молодих учених “Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених”. Уся необхідна інформація до Вашої уваги – у додатках до цього листа.

Відбудеться 23-24 квітня 2020 року в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.


Шановні колеги! Ми раді запросити Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції для перекладачів, молодих учених і студентів “Індустрія перекладу: теорія в дії” (TITA 2020), яка відбудеться 25-26 березня 2020 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ (бульв. Тараса Шевченка 14). / Dear colleagues! We are pleased to invite you to the International Research-to-Practice Conference for Translators, Young Scholars and Students “Translation Industry: Theory in Action” (TITA 2020), which will take place on 25-26 March 2020 at the Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv (14 Taras Shevchenko Blvd.).


Шановні колеги!
Запрошуємо на мовознавчу конференцію Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład до Вроцлава 21-22 травня 2020 р. Деталі у прикріплений файлах.

Кафедра исторического языкознания славянских языков и Кафедра филологических исследований «Восток – Запад» Филологического факультета Университета в Белостоке имеет честь пригласить на Международную научную конференцию «Христианское духовное наследие славянских народов. Язык. Литература. Культура. История». Время и место проведения конференции: 21–22 мая 2020 года, Супрасль, в 15 км от г. Белостока (Польша), Супрасльская академия.


Кафедра іноземних мов природничих факультетів, кафедра іноземних мов факультетів психології та соціології, кафедра іноземних мов історичного та філософського факультетів, кафедра іноземних мов математичних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошують до участі в роботі МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ФІЛОЛОГІЧНІ Й ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ НАУЦІ XXI СТОРІЧЧЯ, яка відбудеться 19-20 березня 2020 року/ Foreign languages department (natural science faculties), department of foreign languages for faculties of psychology and sociology, department of foreign languages for history and philosophy faculties, department of foreign languages for mathematical faculties Taras Shevchenko National University of Kyiv invite you to participate in INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE PHILOLOGICAL AND PEDAGOGICAL STUDIES IN 21ST CENTURY NATIONAL AND INTERNATIONAL SCIENCE on 19-20 March 2020


Запрошуємо здобувачів вищої освіти взяти участь у XI Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених, студентів та курсантів «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека», яку проводить кафедра теорії та практики перекладу навчально-наукового центру мовної підготовки Національної академії Служби безпеки України 8 квітня 2020 року.


Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики Національного авіаційного університету спільно з TESOL-Ukraine та Ahi Evran University (Turkey) запрошують Вас взяти участь у роботі XIII Міжнародної конференції «НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В МОВІ І КУЛЬТУРІ» 2-3 квітня 2020 р.


Запрошуємо вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській студентській науковій конференції «ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ  У ХУДОЖНЬОМУ ТА МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСАХ», присвяченій 185-річчю НПУ імені М. П. Драгоманова, яка відбудеться 2 квітня 2020 р. на факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14)


Запрошуємо  всіх викладачів, науковців, аспірантів, які викладають та проводять наукові дослідження в галузі східної філології,  історії, політики, економіки, культури країн Сходу, студентів, всіх зацікавлених осіб взяти участь у IV Всеукраїнській науково-методичній конференції з міжнародною участю “ПИТАННЯ СХОДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ”. Конференція відбудеться 26 березня 2020 року у м. Харків, на базі ХНУ ім. В.Н.Каразіна. 


Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Бахмут) запрошує Вас взяти участь у VIІ Міжнародній науковій конференції «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення», яка проводитиметься 26 березня 2020 року у м. Бахмут.

Дивитись прикріплений файл…

See attached file …


Запрошуємо літературознавців, лінгвістів, культурознавців взяти участь у Міжнародній науковій конференції, яка відбудеться 23 березня 2020 року: «Постать і творчість Ліни Костенко в історичних вимірах часу», до 90-річчя від дня народження видатної сучасної української поетеси


Запрошуємо взяти участь у ХІV Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання». Відбудеться 19-20-го березня 2020 року на факультеті іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка міста Кропивницький.


Міжнародна науково-практична конференція «Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу» м. Тернопіль, 19 березня 2020 р.


16 березня 2020 р. на базі кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбудеться ІІМіжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку».


Запрошуємо на конференцію: “Шевченкознавство ХХІ століття: завдання, виклики, перспективи”  

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує Вас до участі у роботі щорічної Міжнародної науково-практичної шевченківської конференції,  11 березня 2020 року. 
Тематика і напрями роботи:
1. Особистість і творчість Т.Шевченка;
2. Дискурс України у творчості Шеченка;
3. Шевченко в діалозі культур;
4. Плюралізм підходів до вивчення творчості Т.Шевченка;
5. Художній переклад;
6. Нові лінгвістичні прочитання творчості Т.Шевченка: мовознавча парадигма;
7. Інтермедіальні, наратологічні студії.
Просимо Вас подати тему доповіді та контактну інформацію до 20.02. 2020 заповнивши анкету за посиланням https://forms.gle/hvCGdgTuqC5YWqUw8

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності сучасного фахівця». 21 лютого 2020 року.


Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції (ХІІ щорічних Грінченківських читаннях) «БОРИС ГРІНЧЕНКО: ЛЮДИНА НА ТЛІ ЕПОХИ», яка відбудеться 06 грудня 2019 року


Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить Міжнародну наукову конференцію «Історична пам’ять і сучасність: дискурсивні проекції (до 100-річчя Акту злуки)», яка відбудеться 3-4 грудня 2019 р.


Шановні колеги! Щиро запрошуємо надсилати заявки на участь у семінарі BeyondIndentityNew Avenues for Interdisciplinary Research on Identity, який проходитиме 8-9.11.2019 р. // Dear Colleagues, We are warmly inviting you to send your proposals to the workshop: Beyond Identity: New Avenues for Interdisciplinary Research on Identity, organized by Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub 08-09.11.2019.


BALTIJOS KONFERENCIJA ISIEME 2019 / БАЛТІЙСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ-КОНФЕРЕНЦІЯ ISIEME 2019


Invitation to conference “Education Policy in Cultural Contexts: Transmission and/or Transformation”


Sex, Death and Politics – Taboos in Language 26th LIPP Symposium at LMU Munich (October 29 – 31, 2019)


МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “КОНФРОНТАЦІЇ З ПЕРЕКЛАДОМ” (Сілезький університет, 25 червня 2019 р.)


I Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми україністики”, яка відбудеться 07 червня 2019 року.


5th “Andalusian Slavic Studies Workdays” International Conference (9th-11th of July 2019) University of Granada (Spain)


Конференція морфологів (Дніпро-2019)


I Міжнародна науково-практична інтернет-конференціїя. 3 грудня 2019 року Переяслав-Хмельницький «СУЧАСНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ»


Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науковій конференції «Український мовний світ у слов’янському всесвіті», що відбудеться 28-29 листопада 2019 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (Україна, м. Київ, вул. Пирогова, 9, конференц-зал центрального корпусу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).


Факультет іноземних мов МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ оголошує набір тез до Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та здобувачів вищої освіти «Мови та літератури в полікультурному суспільстві», яка відбудеться  15 листопада 2019 р.


Національна асоціація україністів спільно з Міжнародною асоціацією україністів проводять 5 листопада 2019 р. круглий стіл  «Українська національна ідентичність: минуле, сучасне, майбутнє».


Запрошуємо вас взяти участь у V Міжнародній науковій конференції “Світ мови – світ у мові”, яка відбудеться 24-25 жовтня 2019 р. Прийом заявок і тез доповідей – до 1.10.19, статей (за бажанням) – до 1.11.19. Будемо дуже раді вашій участі у нашій конференції


Кафедра стилістики та мовної комунікації запрошує на круглий стіл «ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ» (модератор – чл.-кор. НАН України Шевченко Л.І.) Дата проведення круглого столу 25 жовтня 2019 р. (п’ятниця) об 11.00.


Запрошуємо вас узяти участь у роботі круглого столу «Війни і конфлікти як проблема сучасної цивілізації – рефлексії та культурний контекст» засідання якого відбудеться 23 жовтня 2019 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка 14


КАФЕДРА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) факультет мов і цивілізацій Університету імені Мішеля де Монтеня м. Бордо (Франція) запрошують на тематичний колоквіум «Малі» голоси та їхня велика сила який відбудеться 7 жовтня 2019 р. в Інституті філології (бульвар Шевченка, 14, ауд. 63)


Запрошуємо до участі у ІI Міжнародних Кронебергівських читаннях Античність – Класика – Сучасність 3-4 жовтня 2019 року які відбудуться за адресою: Україна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4


Центр міської історії запрошує дослідників зі всіх галузей гуманітарних і суспільних наук зголошуватись до участі в міжнародному воркшопі “Тюрма і місто. Простори ув’язнення, практики виключення і публічна комунікація” (3–4 жовтня 2019 р. (четвер–п’ятниця))


Кафедра світової літератури запрошує Вас взяти участь в ХI Міжнародних Чичерінських читаннях «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття», що відбудуться       3–4 жовтня 2019 року.


Пантелеймон Куліш ‒ 200 років (цикл міжнародних наукових конференцій). Київ‒Ніжин, 2–5 жовтня 2019 року


Міжнародна наукова конференція «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність»